For Future Generations!

Maailma on nyt lämpimin ainakin 650 000 vuoteen ja ihmisen toimesta, näillä näkymin suistumassa vähä vähältä kohti ilmaston katastrofaalista lämpenemistä. Muutama viime ihmissukupolvi on vaurastumisen halussaan varsin röyhkeästi tupruttanut ilmaan miljoonien vuosien aikana maan alle kertyneet fossiiliset energia-aarteet ja jotkut haluaisivat tupruttaa loputkin. Tämän hyvinvoinnin seurauksena meillä on nyt myös uhkakuva lämpenevissä valtamerissä ja routa-alueilla jäätyneen menneiden kasvustokausien mätänemiskaasun, metaanin, vapautumisessa. Edellisen kerran kun metaani vapautui valtameristä miljoonia vuosia sitten, maapallon lämpötila kohosi tuhansiksi vuosiksi yli 17 astetta. Kliimaksiaikana jotkut osat meristä ovat jopa kiehuneet. Tällaisen globaalin holokaustin uhkakuva on valitettavasti jo olemassa.


Taiteilijankaan viitekehyksessä ei pelkästään esteettinen teosten tuottaminen tunnu riittävältä. Myöskään luksusesineiden tuottaminen varakkaammalle väestönosalle ei tunnu mielekkäältä, eikä taiteellisen alakulttuurinkaan varsin eristäytynyt elitismikään kamalasti houkuttele. Taiteeseen on tultava uusi, tiedostavampi ote. En halua taiteilijoiden pistävän päitään pensaaseen vaan haluan herättää keskustelua ja yllyttää taiteen seuraajia pohdintaan. En halua olla neutraali vaan haluan ottaa niin kiihkeästi kantaa, että se pakottaa muutkin ottamaan kiihkeästi kantaa. Graafiset maalaukseni heijastelevat tiedostamisen pakollisuutta.


Meidän olisi kaikkien elettävä siten, että maapallomme elämä säilyy jälkipolville. Joudumme kohtaamaan vanhojen sukupolvien unelmien murtumisen ja valitsemaan uuden kurssin. Yksilöllinen herääminen sivilisaatiomme uhkiin on myös välttämätöntä. Yhtä välttämätöntä on vastuun kantaminen. Ilman muuta kysymys ilmastosta on myös poliittinen ja liittyy valitsemaamme arvomaailmaan. Elonkehän liika lämpeneminen tuhoaa ihmisten ja luomakunnan elämän mahdollisuudet. Raha ja saastuttaminen pitää saada demokraattiseen kontrolliin maailmanlaajuisesti ja talouselämän täytyy muuttua aidosti ekologiseksi ja vastuulliseksi. Kaikenlaisen hyökkäyshaluisen nationalismin, uskontoon verhoutuvan väkivallan ja pienten alistamisen on loputtava. Elämän arvot on opeteltava nostamaan etusijalle.


Minä haluan että elämä jatkuu. Tulevien sukupolvien elämä, eläinten ja koko elonkehän elämä on turvattava. Metsät on istutettava. Rahauskonnon ja narsismin on väistyttävä elämän tieltä. On ekologisten ratkaisujen aika.


Olavi Fellman Espoossa 3.9.2014